Certifikáty HANÁK kuchyně a nábytek 

Certifikát ISO 9001

Certifikace stávajících procesů ve společnosti byla pro HANÁK NÁBYTEK, a.s. vyjádřením snahy posílit stabilitu společnosti a upevnit svoji pozici v konkurenčním prostředí. Dopracování zavedeného pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností znamenalo získání certifikátu na řízení jakosti podle normy ISO 9001. Pro společnost to byl závazek k dalšímu zlepšování kvality, které což je neustálý proces reflektující požadavky a přání svých zákazníků.

Certifikát ISO 14001

Vzhledem k tomu, že se společnost HANÁK NÁBYTEK, a.s. snaží ve všech svých činnostech chovat ekologicky a ohleduplně k životnímu prostředí, bylo dalším logickým krokem zlepšit trvalý soulad s právními předpisy, týkajícími se ochrany životního prostředí. Proto společně s certifikátem na řízení jakosti získala i certifikát na řízení životního prostředí ISO 14001. 

Kvalita a ekologie

Své další cíle v návaznosti na tyto dvě certifikace zveřejnilo vedení společnosti ve své vydané „Politice kvality a životního prostředí“, nazvané – Kvalita a ekologie. Tato politika ukazuje směřování společnosti v dalším období a vytyčuje rámec jejího chování pro zajištění nejvyšší hodnoty, kterou je spokojenost zákazníka. V rámci těchto svých závazků požaduje i od svých dodavatelů materiálu, ještě před zahájením spolupráce, certifikáty a ověření kvality jejich výrobků. Ty jsou pak určujícím faktorem pro výběr konkrétního dodavatele.